Vadovavimas, lyderystė

Kodėl GRAND PARTNERS?

80 proc. mūsų veiklos nuo pat įmonės įkūrimo sudaro mokymai vadovams.

GRAND PARTNERS konsultantai specializuojasi būtent vadovavimo ir lyderystės srityje.

GRAND PARTERS konsultantai kasdien padeda organizacijų vadovams spręsti įvairiausius klausimus, todėl kiekvienas konsultantas yra sukaupęs didžiulį kiekį praktinės gerosios patirties, kuria ir yra grįsti GARND PARTNERS mokymai vadovams.

 

Truputis istorijos

Kai pradėjome veiklą 2004-ųjų pradžioje, GRAND PARTNERS paslaugų krepšelyje buvo ir atrankos, ir rinkodara, ir daugybė kitų ne mažiau aktualių sričių. Tačiau, labai greitai supratome (tiksliau - Klientų patirtis parodė), kad vadovų mokymai yra tai, kur mes norime susitelkti ir gilinti savo specializaciją. Kodėl?

Labai greitai pajutome, kad net progresyviausi sprendimai bet kurioje veiklos srityje neduos rezultatų, jei neturės tinkamo vadovų palaikymo. Net patys stipriausi darbuotojai, atrinkti dirbti įmonėje, nebus sėkmingi, jei jų tiesioginiai vadovai nebus pasiruošę tinkamai su jais dirbti. Nuo to prasidėjo ilgametė kelionė, kuriant ne tik efektyviausius mokymus vadovams, bet ir ieškant naujausių ugdymo metodų (taip 2006-aisiais pirmieji į Lietuvą atvežėme vadovų koučingo specialistus iš kaimyninės Rusijos), įvairiausių sprendimų, kurie padeda vadovams bei lyderiams savo darbą atlikti kuo efektyviau.

 

Kas yra vadovas?

Nors šiandien rinka jau stipriai brandesnė nei buvo 2004-aisiais, kai kiekvieną susitikimą dėl mokymų lydėdavo nepaliaujamas stebėjimasis, jog darbuotojams ir vadovams reikia tobulėti ir mokytis, vadovavimas Lietuvoje vis dar suprantamas gana siaurai. Dažnai vadovu laikomas organizacijos direktorius. GRAND PARTNERS supratimu, vadovas yra kiekvienas žmogus, kuris yra atsakingas už daugiau nei tik savo darbo rezultatus. Kad organizacijų vadovai, departamentų direktoriai, padalinių vadovai, pamainų vadovai dalyvauja vadovų mokymuose, niekam nėra keista. Tačiau, kad gamybos meistrai dalyvauja tęstinėje vadovų akademijoje, stebisi daugelis. O juk kai kurie gamybos meistrai turi net po 30 ar daugiau pavaldinių!

 

Vadovų mokymai skirtingiems veiklos segmentams 

Dalis vadybos specialistų teigia, kad visose organizacijose žmonės yra tokie patys, kartojasi ir problemos. Kiti tiki, kad viskas kiekvienoje organizacijoje yra vis kitaip. GRAND PARTNERS specialistai, remdamiesi tiek pažangiausių verslo mokyklų tyrimais, tiek ir savo ilgamete praktine patirtimi, nustatė, kad tam tikri baziniai dalykai aktualūs visiems vadovams visose organizacijose, nepriklausomai nuo rinkos segmento. Tačiau parduotuvių vedėjams tam tikri vadovavimo aspektai bus labiau aktualūs nei gamybos meistrams, turintiems lygiai tiek pat tiesioginių pavaldinių. Todėl kurdami vadovų mokymus skirtingiems veiklos segmentams, išsamiai tiriame to rinkos segmento specifiką, personalo problematiką, diskutuojame su organizacijų atstovais būtent jų segmente vadovams aktualius iššūkius. 

 

Mokymai vadovams: kaip prisiversti?

Tiek metų organizuodami mokymus vadovams, puikiai suvokiame vadovų veiklos specifiką ir nuolatinį, visų pirma laiko, spaudimą. Kai sprendimus, kurie lemia organizacijos sėkmę, reikėjo priimti vakar, kaip rasti laiko mokytis?

Visų pirma, mes tikime, kad protingi vadovai tobulėja nuolat, ne vien vadovų mokymuose ar konferencijose. Juk bet kokia užduotis suteikia galimybę gauti grįžtamąjį ryšį, kuris visuomet yra galimybė tobulėti. Kita vertus, įvykių sūkuryje dažnai neužtenka disciplinos ar elementariai laiko stabtelėti ir apgalvoti situacijas. O pasikartojus aplinkybėms, imi ir pasielgi taip, kaip buvai įpratęs, nors ir žinai, kad tai nebuvo efektyviausias variantas. Vadovų mokymai – tai ta erdvė, kurioje vadovai išgyvena darbui artimas situacijas, tačiau yra priversti jas analizuoti ir konstruoti naujus, efektyvesnius savo veiklos principus. Mes teigiame, kad GRAND PARTNERS vadovų mokymuose įgytas žinias ir įgūdžius vadovai gali naudoti jau kitą dieną po mokymų. Ar tikrai?

 

Vadovų įrankiai

Dėl nuolatinių pokyčių ir nenumaldomai greitėjančio darbo tempo, pasaulis pamišęs dėl „įrankių“. Įrankiais vadovų mokymuose vadiname sprendimus, paruoštukus arba receptus, kuriuos galima tiesiog imti ir naudoti, kai tik kyla poreikis. Jie yra išbandyti ir pasiteisinę daugybę kartų kitiems vadovams, atsidūrusiems panašiose situacijose, todėl didelė tikimybė, kad ir Jums „suveiks“. Nors mes esame įsitikinę, kad tokius įrankius gali susikurti kone kiekvienas vadovas, tai užtrunka. O juk laikas – pinigai. Be to, ar verta išradinėti dviratį? Galbūt išmintinga jį tinkamai pritaikyti (kartais vos pakoregavus) prie savo poreikių?

 

Vadovų mokymų metodai

Nuogąstaujantys, kad GRAND PARTNERS vadovų mokymuose nuobodu, greitai atsipalaiduoja. Juose nėra laiko paskaitoms, tai yra, lektoriaus pamokslui, kaip reikėtų arba kaip draudžiama elgtis. Visi GRAND PARTNERS mokymai, įskaitant ir mokymus vadovams, sukurti remiantis suaugusiųjų ugdymo (andragogikos) principais. Remiamasi pagrindine nuostata, kad mokymų dalyvis, jei ir neturi atsakymo į jam aktualų klausimą, yra pajėgus jį rasti, nes tai ne tik praturtina patį tobulėjimo procesą, bet ir skatina motyvaciją atradimus išbandyti, taikyti praktikoje. O juk tai esminis vadovų mokymų tikslas! Neslėpsime, į pagalbą pasitelkiame ne vieną metodą, kuris padeda vadovams aktualius atsakymus rasti greičiau.

 

Mokymų vadovams procesas

Kadangi daugumai vadovų mokymų metu reikia ne naujų žinių, bet naujų įgūdžių, reikia suformuoti tam tikrus naujus įpročius, kuriuos vadovas galėtų tarsi automatiškai panaudoti, susidarius tam tikrai situacijai. Įpročiai formuojasi ne per dieną, tad ir daugelis mokymų vadovams sukurti kaip tęstinės akademijos, kurias sudaro atskiros, tačiau tarpusavyje susijusios mokymų temos, po 2 dienas, ir savarankiškos užduotys bei darbas su konsultantu tarp jų. Tokiu būdų vadovų mokymai iš kelių dienų virsta keliais mėnesiais, nes mokymuose nagrinėjamos temos yra vadovų išbandomos su komanda darbo vietoje, vėliau situacijos aptariamos, iš to daromos išvados, kuriami nauji „receptai“. Netgi tos organizacijos, kurios akademijos pradžioje turi abejonių dėl galimybės skirti tiek laiko, vėliausiai po antrojo modulio yra taip įsitraukę, kad vėliau tęsia mokymus antros pakopos akademijoje, nes rezultatai akivaizdūs.

 

Rezultatai

Įmonės, matuojančios mokymų vadovams efektyvumą, akademijų pabaigoje stebi iki 40 procentų sumažėjusią darbuotojų kaitą dėl tiesioginio vadovo! Taip pat:

Vadovai teigia, kad jiems lengviau spręsti kolektyve kylančius klausimus;

Jie patiria mažiau įtampos dėl skirtingų darbuotojų poreikių;

Vadovams lengviau rasti kalbą su skirtingo tipo žmonėmis;

Padidėja pačių vadovų pasitenkinimas darbu.

Skirtinguose vadovų mokymuose keliami skirtingi tikslai, tačiau šis teigiamas „šalutinis poveikis“ pasireiškia po visų tęstinių akademijų.

Mokymų akimirkos