Paslaugos

Komandai

Nauda organizacijai

Komandos formavimas – sėkmingų verslo rezultatų link

 

Vieningai suburta komanda pasiekia kur kas geresnių rezultatų nei atskirai individualias užduotis vykdantys žmonės. Šiais laikais nebekalbama tik apie tai, kaip rasti kompetentingus darbuotojus, galinčius atlikti sudėtingas užduotis. Šiuo metu visas dėmesys krypsta į visus darbuotojus kaip visumą, besistengiančią dėl konkrečios organizacijos. Komandos formavimas nevyksta savaime. Labai dažnai skirtingų charakterių darbuotojai taip ir nesusidraugauja, o tai kenkia verslui. Taigi, specialūs mokymai padės suvienyti žmones ir paskatinti juos sėkmingai dirbti dėl geresnių verslo rezultatų.

 

MOKYMŲ NAUDA

 

 • Kolektyvas suvoks visos komandos svarbiausias vertybes.
 • Kiekvienas darbuotojas supras, koks svarbus jų kolegų indėlis į bendrą darbą.
 • Didės pagarba kolegoms, gerės tarpusavio santykiai.
 • Didės bendradarbiavimas, taigi tuo pačiu bus paprasčiau valdyti konfliktines situacijas.
 • Kokybiškai bendro tikslo siekianti organizacija bus produktyvesnė.

 

Kiekvienas individas svarbus komandoje lygiai taip pat kaip ir visa komanda dirbs našiau, jeigu vieningai sieks to paties rezultato ir taip pat supras vertybes, kuriomis remiasi įmonė.

 

KOMANDOS UGDYMAS

 

Komandos lyderis nėra vienintelis asmuo, kuris privalo prisiimti atsakomybę dėl suvienytos komandos. Kiekvienas darbuotojas turi norėti būti komandos dalimi, stengtis sutarti su visais bei kartu ieškoti sprendimų galinčių pagerinti įmonės padėtį.

 

Gera komanda yra tokia, kurioje:

 

 1. Nariai tarpusavyje labai gerai sutaria ir visada pasitaria ieškodami konkretaus sprendimo;
 2. Komandoje vyrauja maloni atmosfera ir visi yra įtraukti į priimamus sprendimus, visų nuomonė yra svarbi;
 3. Komandos nariai vieningai rizikuoja, kad galėtų susidoroti su iškylančiais sunkumais;
 4. Komandos nariai tiksliai žino, kokie yra tikslai ir uždaviniai dėl kurių dirbama kiekvieną dieną.
 5. Komandos nariai nuolatos tobulėja ir jiems nestinga naujų idėjų;
 6. Kiekvienas darbuotojas puikiai suvokia, kad jo darbai daro įtaką visai komandai;
 7. Komandos nariai supranta lygiavertiškumą ir tuo pačiu supranta lyderio, užimančio vedančiąsias pozicijas, svarbą.

 

Komandos ugdymas – tai procesas, kurio metu naudojantis tam tikromis pagalbinėmis priemonėmis komanda pati stebi savo atliekamus darbus, vertina bendradarbiavimą ir tuo pačiu ieško sprendimų galinčių padėti sukurti geresnę darbo atmosferą. Kiekvieno komandos nario veikla yra susijusi su visos komandos atliekamų užduočių kokybe. Jeigu komanda neturės gero lyderio – tokiu atveju jai pačiai susiburti ir vieningai siekti kokybiškų rezultatų bus labai sunku. Taigi, komandos ugdymas prasideda nuo lyderio kompetencijų suformavimo. Kuomet toks asmuo yra – galima pradėti kalbėti ir apie pačios komandos formavimą.

 

GRAND PARTNERS siūlo 3 veiksmingus komandos ugdymo sprendimus:

 

-        Renginių scenarijai skirtingiems komandų poreikiams

-        Vidinės įmonių konferencijos nuo 20 iki 1000 dalyvių

-        Konferencijos

 

Gera komanda, kuri vieningai siekia bendro rezultato – pirmas žingsnis link geresnės organizacijos. Kol joje nebus komandos – nebus ir susikalbėjimo.

 

KOMANDOS VERTINIMAS

 

Komandos vertinimo efektyvumas vykdomas analizuojant konkrečios komandos darbo specifiką, jos gebėjimus pasidalinti darbus, tuo pačiu pasižiūrėti, kokį indėlį kiekvienas iš darbuotojų atneša siekiant harmoningos komandos.

Komanda yra vertinama pagal kriterijus, kurie geriausiai atskleidžia kiekvieno individo ir visos komandos bendrus siekius.

 

 1. Komandos padėtis konkrečioje organizacijoje;
 2. Įvertinamas visos komandos stengimasis pasiekti konkrečius rezultatus, tikslus;
 3. Įvertinamos komunikacijos galimybės komandoje;
 4. Įvertinamas komandos lyderis, jo savybės;
 5. Žiūrima, kokia yra atsakomybė darbui;
 6. Įvertinamas komandinio darbo organizavimas.

 

Įvertinus komandą galima pastebėti tendencijas, kurios mažina darbuotojų motyvaciją ir tuo pačiu trukdo tapti vieninga komanda, bendrai siekiančia konkretaus rezultato. Atradus konkrečios komandos minusus, ieškoma būdų, kurie padėtų komandai vieningai siekti geresnių rezultatų, susibendrauti ir tuo pačiu prisidėti prie geresnės įmonės būklės.

 

GRAND PARTNERS siūlo 2 veiksmingus komandos vertinimo sprendimus:

 

-        Engagement Meter ® įsitraukimo vertinimas

-        1-team ® komandinio darbo vertinimas

 

Jeigu norite žinoti savo komandos silpnąsias puses – vertinimas yra būtinas. Rekomenduojama jį atlikti reguliariai. Tokiu atveju, greitai atradus silpnąsias puses, jas bus galima tobulinti.

 

KOMANDOS SPRENDIMAI

 

Įvertinus komandą ir žinant jos spragas, ieškoma sprendimų, kurie padėtų išspręsti esamas problemas ir padėtų suformuoti vieningą komandą. Komandos sprendimai apima kelias skirtingas strategijas. Galima pasirinkti vieną iš jų arba galima naudoti visas, siekiant geresnių ir našesnių rezultatų. Nesvarbu, kokia yra Jūsų organizacijos specifika, kokie darbuotojai joje dirba. Susikoncentruoti ties motyvaciniais veiksniais yra būtina.

 

Komandos subūrimas – tiesiausias kelias į sėkmingą verslą!

 

 1. Komandos gerinimas organizacijoje prisidės prie atsiliekančių padalinių atliekamų darbų kokybės gerinimo. Suvieniję komandą, greitu metu pamatysite kokybiškus rezultatus.
 2. Naudinga vertinti atskirus padalinius, kadangi juose dirba skirtingų kompetencijų darbuotojai, kuriuos vienija bent jau atliekamo darbo specifika. Kiekvienam padaliniui bus pateikiamos skirtingos rekomendacijos. Tai individualus komandinių santykių gerinimas.
 3. Vertinimo metu bus atpažįstami kriziniai padaliniai, kurie gadina pačios įmonės įgyvendinamus darbus. Komandos sprendimai, siekiant išspręsti įsišaknijusias problemas, dažniausiai reikalaujantys daug laiko, tačiau veiksmingi.
 4. Vertinimo metu komandoje nesunku atrasti lyderį, kuris net ir neturintis lyderiaujančios pozicijos, dažnai buria komandą. Verta tokį asmenį pakelti pareigose ir paskatinti vieningiau dirbti dėl komandos.
 5. Kiekvienos komandos motyvacija ir noras dirbti kartu yra galimas. Reikia pasirinkti tokias priemones, kurios neatrodytų priverstinės ir tinkamai jas pritaikius nesunkiai suvienysite net ir labai skirtingų charakterių asmenis.

 

GRAND PARTNERS siūlo 3 veiksmingus komandos formavimo sprendimus:

 

-        High Performance Teams® sistemos diegimas

-        L-CLUB® vidinis vadovų klubas

-        Points of You®

 

Laiku panaudoti inovatyvūs sprendimai gali pagerinti net ir labai nevieningos komandos padėtį ir suburti ją kartu gerinti įmonės padėtį.

 

KOMANDOS FORMAVIMO STADIJOS

 

Komandos formavimas susideda iš kelių skirtingų laiptelių, kuriais keliaujama rezultato link. Kiekvienas laiptelis skatina įvertinti ne tik visos komandos, tačiau tai pat ir individų padėtį joje.

Pirmoji stadija – komandos formavimasis. Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad tą patį arba panašų darbą dirbantys asmenys privalo būti vienos komandos nariai. Juk jie kiekvieną dieną dirba, siekdami to paties rezultato. Deja, analizė parodo, kad dažnai toje pačioje komandoje visi nariai skirtingai suvokia – koks yra tikslas ir kokiais būdais jį pasiekti. Taigi, dažniausiai visi darbuotojai slepia savo jausmus, poreikius ir atlieka savo darbą per daug nekreipdami dėmesio į aplinkinių atliekamas užduotis.

Antroji stadija – prieštaravimai komandos viduje. Pradėjus vykdyti komandos formavimo darbus, dažniausiai komandoje pradeda kilti tam tikri nesusipratimai. Kai kurie asmenys paprasčiausiai nenori būti komandos dalimi, tad jie su tuo kovoja. Šios stadijos metu tikslinami turimi duomenys. Labai dažnai darbuotojai pradeda atsiskleisti ir pamatomos jų tokios asmenybės, su kuriomis neteko susidurti anksčiau (dažnai gerąja prasme).

Trečioji stadija – eksperimentavimas. Strategijos įgyvendinimo metu po truputį išryškėja tikrieji lyderiai, tam tikros silpnosios ir stipriosios visos komandos savybės. Atradus silpnesnes puses, imamasi priemonių, kurios gali padėti sutvarkyti esamą situaciją. Bandomi keli skirtingi metodai, jungiami, kad pavyktų atrasti efektyviausią būdą, tinkantį konkrečiai analizuojamai komandai.

Ketvirtoji stadija – komandos stabilizavimas. Pasiekus šią stadiją, jau turimos konkrečios tendencijos, kurios padeda užtikrinti darbo normalizavimo smulkmenas. Jau galima paprasčiau skirstyti užduotis ir tuo pačiu patarti komandos nariams – kaip bendrauti tarpusavyje, kad būtų galima sėkmingai pasiekti gerų rezultatų. Lyderiavimo funkcijos po truputį suteikiamos skirtingiems nariams taip stengiantis parodyti – kad kiekvienas iš jų turi galimybę daryti įtaką kitam.

Penktoji stadija – komandos branda. Paskutinė stadija, kurioje jau yra susiformavę santykiai. Komandos nariai lengvai supranta vienas kitą, žino, kokiu klausimu gali kreiptis ir kokiais būdais galima išspręsti konkrečias problemas. Šioje stadijoje puikiai išryškėja ir kiekvieno žmogaus indėlis į darbą bei bendro rezultato siekimą. Kuo daugiau asmuo paveikia darbą gerąja prasme – tuo jis labiau turi būti apdovanojamas, kad ir kiti komandos nariai matytų teigiamą pavyzdį.

Jeigu Jūsų darbuotojams dar neteko dalyvauti komandos formavimo kursuose – tokiu atveju laikas pradėti gyventi XXI amžiuje. Kokybiški mokymai padės ne tik geriau susidraugauti su komandos nariais, tačiau tuo pačiu ir pagerinti verslo padėtį. Komanda visada geriau nei vienas asmuo, kadangi skirtingų kompetencijų žmonės lengviau įveikia sudėtingas užduotis. Svarbiausia yra išmokyti juos vieningai dirbti drauge.