Paslaugos

Lyderiams

Nauda organizacijai

Lyderis – sėkmingos komandos dalis!

 

Ilgus metus verda diskusijos, kuo skiriasi vadovas nuo lyderio. Atlikta begalės tyrimų, o jų rezultatai kartais prieštarauja vieni kitiems. Tačiau svarbiausia, kad norint sėkmingai vesti komandą, reikalingos lyderio savybės bei gebėjimas būti tuo, kuris motyvuoja, skatina, kuriuo yra pasitikima. Ne visi gimsta lyderiais. Kai kurie turi mokytis, bandyti ir taisyti savo klaidas, kad galėtų tinkamai paskatinti savo komandą dirbti, siekiant vieningo rezultato.

 

Mūsų siūlomos lyderio ugdymo programos:

 

 • Grand Leader® aukščiausios grandies vadovų akademija.
 • iLEAD® vidurinės grandies vadovų akademija.
 • Master® gamybos meistrų akademija.
 • Store Master® parduotuvių vedėjų akademija.
 • Skill Master® asmeninio efektyvumo akademija.
 • Hi-po® vadovų rezervas.
 • Grow® talentų programa.

 

Lyderių ugdymo programos neapsiriboja vien konsultantų patarimais bei rekomendacijomis, kaip sėkmingai tapti lyderiu. Didelė dalis laiko yra skirta būtent savęs pažinimui. Suteikiama įrankių ir metodų įvairovė, padedanti kiekvienam susidėlioti savo sėkmės receptą ir tapti autentišku lyderiu.

Skirtingos programos padeda pasiekti skirtingų tikslų. Turėdami konkretų poreikį, kreipkitės ir mes patarsime, kokia programa Jums tinka labiausiai.

 

Mūsų siūlomos lyderio vertinimo metodikos:

 

 • Grand View 360® vadovavimo kompetencijų vertinimas.
 • Cut-e® lyderystės potencialo nustatymas.

 

Visose metodikose remiamasi nuostata, jog nėra blogų vadovų ar netinkamų lyderių, tačiau vieniems lyderiams tam tikrose organizacijose seksis geriau nei kitiems. GRAND PARTNERS vertinimai padės nustatyti tinkamiausią lyderio ir organizacijos atitikmenį ir taip padės pagerinti abiejų rezultatus.

 

Mūsų siūlomi sprendimai:

 

 • U-mentor® mentorių sistemos kūrimas ir diegimas.
 • Coaching 4 performance® koučingo sistemos diegimas.
 • MCM® vadovavimo kompetencijų modelio kūrimas.

 

Vadovavimo kompetencijų modelis padeda iš anksto žinoti, kokios kompetencijos reikalingos įvairių grandžių vadovams organizacijoje. Tai padeda visuose procesuose nuo naujų darbuotojų paieškos bei atrankos iki tinkamų ugdymo programų parinkimo bei darbuotojų kėlimo pareigose.

 

Lyderio ugdymas

Vadovaujančias pareigas einantis asmuo nebūtinai yra lyderis. Norint suburti komandą vieningai siekti geriausių įmanomų rezultatų, lyderio kompetencijos labai padeda.  

Lyderio ugdymas galimas bet kuriame darbo etape, bet kuriuo metu. Nesvarbu, ar asmuo tik dabar pradės dirbti vadovaujančioje pozicijoje, ar jau seniai tai daro – išmokti būti komandos lyderiu niekada ne per vėlu. Tiek pradedantieji lyderiai, tiek tie, kurie jau turi žinių bagažą, turi nuolat tobulėti. Tik taip galima išlikti pavyzdžiu savo darbuotojams.

 

Lyderio vertinimas

Anksčiau norint būti geru lyderiu užtekdavo priimti tinkamą sprendimą per 30 dienų. Šiais laikais norint būti geru lyderiu, sprendimą reikia priimti per 30 sekundžių. Kuo greičiau reaguosite, tuo geresnių rezultatų pasieksite. Tiesa, reikia ne tik priimti sprendimą, tačiau garantuoti, kad jis bus tinkamas ir patenkins ne tik paties lyderio, tačiau ir darbuotojų lūkesčius, organizacijos poreikius.

GRAND PARTNERS siūlomos vertinimo metodikos, patikrintos laiko ir daugybės vadovų darbo praktikos. Metodikos tinka bet kuriam verslo segmentui, viešosioms įstaigoms, net universiteto vadovams. Metodikų esmė – nustatyti, stipriąsias ir silpnąsias vadovo kompetencijas (Grand View 360®) arba įvertinti būsimo vadovo potencialą tapti organizacijai tinkamu lyderiu (Cut-e®). 

 

Lyderio sprendimai

Dažnai sėkmingus vadovus, kurie ne tik pasiekia rezultatų, bet ir sugeba tinkamai į tai įtraukti komandą, laikome lyderiais. Lyderiais vadiname ir progresyvius vadovus, kurie pirmieji pasitelkia ir darbui su žmonėmis taiko naujausius metodus, padedančius komandai tinkamai dirbti kartu siekiant optimaliausių įmanomų rezultatų.  

 

Lyderystė – nėra vieno žmogaus reikalas. Lyderystė be tinkamai sustyguotos komandos neįmanoma. Kitaip sakant, lyderio efektyvumą galima matuoti per jo komandos darbo efektyvumą. Tam reikalingos tam tikros sąlygos:

1. Komandoje turi būti aiškios visų komandos narių, įskaitant ir pačių lyderių rolės – kas už ką atsakingas ir kaip to siekia. Tam svarbu žinoti ir komandos narių potencialią, ir turimas kompetencijas ir polinkį tobulėti bei nuolat keistis.

2. Komandoje turi egzistuoti žinių ir kompetencijų perdavimo tvarka. Tai yra, kaip jaunieji komandos nariai perima daug patyrusių ir gerai organizacijos veiklą bei rinkos procesus išmanančiųjų patirtį bei išmintį.

3. Komandoje turi būti sutarta, kaip nariai vieni kitus palaiko, padeda, pastiprina. Juk vienas komandos bruožų – sinergija, kuri neįmanoma be nuolatinio tobulėjimo, kaip kiekvienas komandos narys, įskaitant ir patį lyderį, nuolat kelia sau tikslą būti geresniu nei buvo vakar.  

 

GRAND PARTNERS siūlomi sprendimai lyderiaujančioms organizacijoms bei jų vadovams padeda pasiekti visų šių tikslų.

Mentorystės sistema užtikrina nuolatinį ir nepertraukiamą patirties perdavimą, todėl organizacijoje sutaupoma daug lėšų naujų darbuotojų ugdymui, išvengiama dažnai brangiai kainuojančių klaidų, o dar ir sukuriami tamprūs santykiai tarp darbuotojų, kurie juos ir komandą veikia itin teigiamai.

Koučingo sistema organizacijoje užtikrina ambicingų tikslų įgyvendinimą per optimalų laiką pačiomis optimaliausiomis priemonėmis. Be jokių papildomų išlaidų ir pašalinių žmonių lyderiai ir jų komandos kelia tikslus ir susidėlioja jų įgyvendinimo planus.

Sėkmingi lyderystės mokymai apima visus tris etapus: ugdymą, lyderių vertinimą ir mokymą priimti tinkamus sprendimus. Kiekvienas geras lyderis ne tik tinkamai valdo įmonę, tačiau taip pat ir turi autoritetą skatinti darbuotojus sekti paskui jį kad ir kokie yra jo sprendimai.

 

Kuo komandoje svarbus lyderis?

Nėra kažkokio skirtingo komplekto bruožų, kuris gali nulemti koks yra lyderis ir kaip naudojantis konkrečiomis savybėmis galima tokiu tapti. Kiekvienas žmogus yra labai skirtingas. Lygiai taip pat kiekviena charakterio savybė gali būti panaudojama lyderiavimo tikslams. Tik reikia tinkamai ją įvaldyti ir žinoti kokiose situacijose ji yra funkcionali.

 

 1. Lyderiai pirmiausia išsiskiria tuo, kad komanda, kuriai yra vadovaujama, ne tik klauso savo lyderio nurodymų, tačiau ir pritaria, kad jo sprendimai yra patys geriausi. Tai ateina ne tik per praktiką, kuomet didelė dalis sprendimų buvo priimta tinkamai, tačiau įvertinus ir kiekvieno žmogaus charakterį. Jeigu jis mokės įtikinti, kad elgiasi gerai – komanda juo tikės.
 2. Lyderis yra tas asmuo, kuris moka vadovauti nevadovaudamas. Jis puikiai sutaria su savo komanda, tačiau taip pat nepraranda autoriteto, kuris reikalingas darbų paskirstymui ir sėkmingam jų įgyvendinimui.
 3. Lyderystės akademija padeda lyderiams būti ir labiau charizmatiškiems. Geras lyderis yra tas, kuris uždega visą komandą vieningai siekti bendro rezultato. Tam tikra prasme padeda darbuotojams pamilti savo darbą ir noriai stengtis gerinti įmonės padėtį.
 4. Siekdamas puikaus mikroklimato jis stengiasi puikiai sutarti su visa komanda. Labai svarbu domėtis kiekvienu darbuotoju individualiai ir parodyti, kad jis yra labai svarbi komandos dalis. Dažniausiai didesnis dėmesys darbuotojui labai jį motyvuoja.
 5. Tikras lyderis net ir be žodžių paskatina juo sekti ir tikėti, kad jo sprendimai yra patys geriausi!

 

Kiekvienas žmogus gali būti lyderis. Reikia tik įdėti pastangų ir labai norėti suburti komandą siekiant vieningo rezultato.

 

Tai įdomu...

-        Tyrimai rodo, kad moterys rečiau tampa lyderėmis. Tačiau tai susiję su tuo, kad jos pačios nenoriai užima vadovaujančias pozicijas. Norėdamos jos labai efektyviai tampa komandos lyderėmis.

-        Tyrimai rodo, kad pasitikėjimas savimi neatsiejamas nuo lyderiavimo. Išmokti pasitikėti savimi galima labai nesunkai. Svarbiausia mokytis iš geriausių.

-        Įrodyta, kad patys svarbiausi veiksniai lemiantis pasitikėjimą darbu yra tikrai ne atlygis, tačiau darbuotojo įvertinimas, pagyrimas ir panašiai.

-        Taip pat atlikti tyrimai padėjo suprasti, kad optimistas, teigiamai nusiteikęs lyderis prisideda prie kur kas aukštesnių ir geresnių darbo rezultatų. Paprasčiausiai tokiu vadovu darbuotojai pasitiki ir dėl tokio asmens jie labiau linkę stengtis.

 

Kiekvienas vadovas gali tapti lyderiu. O kiekvienas lyderis gali suburti komandą vieningai dirbti ir pasiekti puikių darbo rezultatų. Svarbiausia – judėti į priekį ir pranokti save.