Paslaugos

MCM® vadovavimo kompetencijų modelio kūrimas

Kompetencija – tai pamatuojamas asmens apibūdinimas, kuris susijęs su sėkme darbe. Tai gali būti elgesys, techniniai įgūdžiai, savybė (pvz. inteligencija), ar požiūris (pvz. optimizmas).

Kompetencijų modelis – tai svarbiausių kompetencijų tam tikroms pareigoms (dažniausiai vadovų lygmens) nustatymas, aprašymas bei integravimas į personalo valdymo procesus, norint įgyvendinti konkrečios įmonės strategiją.


  Kada gali prireikti ?

  • Kai norima išsigryninti, kokių vadovų ar specialistų reikės ateityje, kad būtų įgyvendinta įmonės strategija;
  • Kai siekiama personalo valdymo procesus nukreipti taip, kad jie užtikrintų, jog organizacija turės vadovų ir specialistų, kurių kompetencijos atitiks įmonės strateginius reikalavimus;
  • Kai organizacijoje siekiama kryptingai ugdyti esamus darbuotojus ar vadovus, kad jie galėtų pasiekti įmonės strateginius tikslus.

  Nauda organizacijai

  • Taupomos įmonės lėšos, nes išvengiama klaidų personalo atrankos procese – atrenkami tik tokie žmonės, kurių kompetencijos bus reikalingos ateityje;
  • Mažinami personalo ugdymo kaštai, nes koncentruojamasi tik į svarbiausias kompetencijas ir ugdoma kryptingai;
  • Projekto metu asmenys, atsakingi už personalo valdymo funkcijas organizacijoje, yra ugdomi ir mokomi, kad jie galėtų taikyti kompetencijų modelį savarankiškai ateityje.