Paslaugos

Master® gamybos meistrų akademija

Tai tęstiniai mokymai, kuriuos sudaro kelios mokymų temos bei įvairios užduotys savarankiškam darbui ar papildomam darbui su konsultantu tarp jų. Ši programa idealiai atitinka vidurinės grandies vadovų gamyboje poreikius: informacija pateikiama labai praktiškai, sukuriant tokias aplinkybes, kai dalyviai privalo išbandyti įgytas žinias praktikoje. Todėl pokyčiai vyksta jau po pirmojo modulio.


  Kada gali prireikti ?

  • Kai vadovo pareigos skiriamos gamybos specialistams, kuriems būtini bent baziniai vadovavimo įgūdžiai;
  • Kai yra didelė gamybos darbuotojų kaita ir viena iš jų išėjimo iš darbo priežasčių - tiesioginis vadovas;
  • Kai siekiama didinti gamybos efektyvumą, pasitelkiant žmogiškuosius išteklius.

  Nauda organizacijai

  • Pagerėjus meistrų darbui su darbuotojais, didėja tiek vienų, tiek kitų pasitenkinimas darbu, mažėja kaita, o tai turi teigiamos įtakos veiklos rezultatams;
  • Vadovavimo kompetenciją tobulinantys meistrai geba greičiau priimti optimalius sprendimus, o taip pat yra iniciatyvesni, tobulinant įmonės veiklą;
  • Investicija į šios grandies vadovus padeda lengviau pritraukti ir išlaikyti tinkamus šios grandies specialistus.

  Mus rekomenduoja