Paslaugos

Solution Gear® tarpfunkcinio bendradarbiavimo skatinimas

Tai unikali konstruktyvių pokyčių metodika, leidžianti pasiekti rezultatų organizacijoje per trumpiausią laikotarpį. Metodikos esmė - organizacijai aktualių sprendimų priėmimas ir įgyvendinimas, įtraukiant aktualius asmenis iš skirtingų funkcinių padalinių. Po 4-6 mėn. su konsultantu organizacijos paprastai būna pasirengusios savarankiškai tęsti įsidiegtą sistemą.


  Kada gali prireikti ?

  Tai unikali konstruktyvių pokyčių metodika, leidžianti pasiekti rezultatų organizacijoje per trumpiausią laikotarpį. Metodikos esmė - organizacijai aktualių sprendimų priėmimas ir įgyvendinimas, įtraukiant aktualius asmenis iš skirtingų funkcinių padalinių. Po 4-6 mėn. su konsultantu organizacijos paprastai būna pasirengusios savarankiškai tęsti įsidiegtą sistemą.

  Nauda organizacijai

  • Ženkliai pagreitėja sprendimų priėmimo procesas, priimti sprendimai įgyvendinami iki galo, todėl darbuotojai intensyviau siūlo naujas idėjas, įsitraukia į jų įgyvendinimą, nes akivaizdu, jog vyksta realūs pokyčiai;
  • Daugėja bendravimo ir bendradarbiavimo tarp skirtingų funkcinių padalinių;
  • Gerėja įsitraukusių asmenų sisteminio mąstymo gebėjimai, sprendimai priimami neapsiribojant savo veikla ar padaliniu, gerėja sprendimų kokybė organizacijos mastu;
  • Gerėja darbo kokybė, didėja veiklos efektyvumas, nes organizacija ilgainiui pradeda veikti nuolatinio tobulėjimo rėžimu.