Paslaugos

Target® tikslų įgyvendinimo sistemos diegimas

„Target" - tai gana greitai perprantama ir įvaldoma sistema, padedanti užtikrinti kasdienę organizacijos strateginių tikslų kontrolę. O juk žinant, ką reikia padaryti ir ko trūksta, kad tai būtų padaryta, nesunku susiimti ir tinkamai užbaigti pradėtą darbą.

 


  Kada gali prireikti ?

  • Norima užtikrinti visų darbuotojų metinių tikslų vykdymą;
  • Visų grandžių vadovai privalo išskaidyti organizacijos tikslus darbuotojams ir užtikrinti kasdienį jų vykdymą;
  • Darbuotojai privalo planuoti savo kasdienę veiklą ir asmeninius tikslus taip, kad įgyvendintų visos organizacijos metinius planus;
  • Norima funkcinių padalinių atskaitomybės ir bendradarbiavimo, siekiant organizacijos veiklos rezultatų.

  Nauda organizacijai

  • Akcininkai ir valdyba kontroliuoja veiklos vykdymo kryptis;
  • Skatinama funkcinių padalinių atskaitomybė ir bendradarbiavimas siekiant įmonės tikslų;
  • Vidurinės grandies vadovai geba kontroliuoti kasdienių tikslų vykdymą;
  • Galimas objektyvus darbuotojų metinių veiklos rezultatų įvertinimas. Šį vertinimą galima susieti su tokiomis personalo valdymo sistemomis kaip atlyginimų vertinimas, karjeros planavimas ir talentų valdymas.