Paslaugos

Coaching 4 performance® koučingo sistemos diegimas

Tai darbuotojų rezultatyvumą skatinantis įrankis, užtikrinantis kiekvieno darbuotojo asmeninį efektyvumą, tobulėjimą, asmeninę atsakomybę už rezultatą bei integraciją į komandinį darbą. Efektyviai veikianti koučingo sistema didina organizacijos lankstumą bei gebėjimą prisitaikyti prie pokyčių.


  Kada gali prireikti ?

  • Norint įgalinti darbuotojus priimti sprendimus jų kompetencijos ribose;
  • Siekiant maksimalaus darbuotojų įsitraukimo;
  • Siekiant ugdyti pasitikėjimu ir atsakomybe pagrįstą įmonės valdymo kultūrą.

  Nauda organizacijai

  • Tai nemateriali darbuotojų skatinimo priemonė, didinanti jų įsitraukimą bei motyvaciją;
  • Tai nemokama vidinė ugdymo sistema, padedanti iš esmės stiprinti darbuotojų kompetencijas;
  • Tai naujas vadovų ir pavaldinių bendravimo lygis, kartu ieškant organizacijai naudingiausių sprendimų.