Paslaugos

U-mentor® mentorių sistemos kūrimas ir diegimas

Mentorystė - tai formalus arba neformalus būdas labiau patyrusiems darbuotojams pasidalinti savo patirtimi, žiniomis tam, kad būtų pasiekti įmonės ir joje dirbančių darbuotojų tikslai.

Mentorystės sistema - tai aiškiai apibrėžti procesai, leidžiantys identifikuoti potencialius mentorius, išmokyti juos mentorystės technikų ir užtikrinti, kad žinių bei patirties pasidalijimas vyktų sistemingai ir reguliariai. Mentorystė taip pat integruojama į bendrą darbuotojų ugdymo sistemą.


  Kada gali prireikti ?

  • Norint iš savo lėšų ugdyti jaunus ar mažiau patyrusius specialistus;
  • Esant poreikiui greitai ir efektyviai perteikti aktualias žinias;
  • Kuriant apsikeitimo žiniomis sistemą tarp aukštos kompetencijos asmenų.

  Nauda organizacijai

  • Ilgalaikiai santykiai ir palaikymo mechanizmas tarp vadovų ir darbuotojų;
  • Galimybė nuolat panaudoti darbuotojų turimas žinias įmonės labui;
  • Nuolatinis tobulėjimas be papildomų lėšų ugdymui.