Paslaugos

Hi-po® vadovų rezervas

Vadovų rezervas - tai įmonės ar įmonių grupės darbuotojai, specialiai atrinkti ir parengti, bet kada prireikus, eiti vadovo pareigas.

HIPO© vadovų rezervo formavimas – sistema, užtikrinanti darbuotojų, potencialiai galinčių eiti vadovų pareigas, nuolatinę atranką ir sisteminį ugdymą, atsižvelgiant į įmonės ilgalaikę strategiją.


  Kada gali prireikti ?

  • Jei įmonė vykdo plėtrą ir jai dažnai reikalingi gerai įmonės veiklos specifiką išmanantys vadovai;
  • Jei įmonės veikla gana specifinė ir ją perprasti naujiems vadovams užtrunka per ilgai, nuo to nukenčia įmonės rezultatai.

  Nauda organizacijai

  • Paruošiama potencialių vadovų, turinčių visas reikiamas vadovavimo kompetencijas ir atitinkančių įmonės vertybes, grupė, iš kurios galima rinktis vadovą atsiradus poreikiui;
  • Tapę vadovais, rezervo nariai lengviau susitvarko su naujomis atsakomybėmis, nes programos metu yra įgiję teorinių žinių ir praktinių vadovavimo įgūdžių;
  • Įmonės personalo skyriaus specialistai perima konsultantų patirtį ir toliau savarankiškai įgyvendina vadovų rezervo programą pagal projekto metu įgytą praktiką ir aprašytas procedūras.