Paslaugos

3t® vidinių trenerių parengimas

Vidiniai treneriai - tai įmonės darbuotojai, turintys tam tikrų specifinių kompetencijų, ir specialiai parengti jas perteikti kitiems įmonės darbuotojams. Jų darbas labai panašus į išorinių lektorių ar konsultantų darbą, tačiau jie yra įmonės, kurios darbuotojus moko, etatiniai darbuotojai.


  Kada gali prireikti ?

  • Įmonėms ar padaliniams, kur būtina nuolat tobulinti Klientų aptarnavimo kompetenciją (pvz. bankai, telekomunikacijų, draudimo, maitinimo įstaigos, etc.);
  • Kur dažna darbuotojų kaita, o į darbą priimti darbuotojai privalo greitai įgyti tam tikrą darbui būtiną įgūdį (pvz. informacijos teikimas telefonu, prekių pardavimas ateinantiems Klientams ir pan.);
  • Jei įmonėse dažnai vyksta pokyčiai (pvz. diegiama nauja gamybos linija), atnaujinamas produktų asortimentas ir pan., ir būtina darbuotojus kuo greičiau supažindinti su naujovėmis.

  Nauda organizacijai

  • Dažniausiai tai daug pigesnė mokymų kompanijų samdymo alternatyva;
  • Vidinis treneris puikiai išmano įmonės veiklos specifiką, o taip pat puikiai pažįsta įmonės kasdienybę, todėl jo mokymai visuomet pritaikyti prie įmonės poreikių;
  • Tai darbuotojų tobulėjimo skatinimo ir motyvacijos didinimo priemonė.