Naujų kompetencijų suteikimas įmonės darbuotojams siekiant didinti jų prisitaikymą prie kintančių rinkos sąlygų

Suteikta 432 akademinės valandos vadybinių ir specialiųjų mokymų, mokymuose dalyvavo 37 unikalūs asmenys.