UAB „Hoja electronics“ žmogiškųjų išteklių kvalifikacijos tobulinimas

Suteikta 156 akademinės valandos vadybinių ir specialiųjų mokymų, mokymuose dalyvavo 14 unikalių asmenų.