Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas

Suteikta 4176 akademinės valandos kalbų, vadybinių ir specialiųjų mokymų, mokymuose dalyvavo 50 unikalių asmenų.