Pasvalio rajono savivaldybės administracijos darbuotojų įgūdžių tobulinimas

Suteikta 144 akademinės valandos vadybinių mokymų, mokymuose dalyvavo 170 unikalių asmenų.