Lietuvos draudimo brokerių įmonių darbuotojų profesinių įgūdžių ir kompetencijų tobulinimas

Suteikta 4600 akademinių valandų kalbų, vadybinių ir specialiųjų mokymų, mokymuose dalyvavo 34 unikalūs asmenys.