Žmogiškųjų išteklių tobulinimas UAB „Šilutės durpės“ ir partnerių įmonėse

Suteikta 2200 akademinių valandų kalbų, vadybinių ir specialiųjų mokymų, mokymuose dalyvavom 171 unikalus asmuo.