Implantologijos paslaugas teikiančių darbuotojų kvalifikacijos, žinių ir gebėjimų ugdymas

Suteikta 1232 akademinės valandos vadybinių ir specialiųjų mokymų, mokymuose dalyvavom 158 unikalūs asmenys.