Arvi įmonių grupės tarptautinio konkurencingumo didinimas keliant darbuotojų profesinę kompetenciją

Suteikta 288 akademinės valandos vadybinių mokymų.