Baltic Sign Makers Association žmogiškųjų išteklių tobulinimas

Suteikta 248 akademinės valandos vadybinių ir specialiųjų mokymų, mokymuose dalyvavo 69 unikalūs asmenys.