Lietuvos kabelinės televizijos asociacijos narių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas

Suteikta 400 akademinių valandų vadybinių mokymų, mokymuose dalyvavo 450 unikalių asmenų.