Rietavo savivaldybės institucijose ir įstaigose dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas

Suteikta 72 akademinės valandos vadybinių ir specialiųjų mokymų, mokymuose dalyvavo 95 unikalūs asmenys.