EIP žmogiškųjų išteklių tobulinimas

Suteikta 240 akademinių valandų vadybinių ir specialiųjų mokymų, mokymuose dalyvavo 30 unikalių asmenų.