AB „Geonafta“ žmogiškųjų išteklių kvalifikacijos tobulinimas

Suteikta 152 akademinės valandos vadybinių ir specialiųjų mokymų, mokymuose dalyvavo 15 unikalių asmenų.