Mažeikių verslininkų asociacijos narių darbuotojų žmogiškųjų išteklių tobulinimas prisitaikant prie rinkos pokyčių