Klaipėdos Universiteto vidaus sąrangos tobulinimas

Suteikta 1248 akademinės valandų vadybinių ir specialiųjų mokymų, mokymuose dalyvavo 200 unikalių asmenų, parengta integruota plėtros strategijos projektas.