Kauno apskrities savivaldybių institucijų darbuotojų kompetencijų tobulinimas

Suteikta 1564 akademinių valandų vadybinių ir specialiųjų mokymų, mokymuose dalyvavo 1542 asmenų.