EIP žmogiškųjų išteklių tobulinimas

Suteikta 192 akademinės valandos vadybinių išvykstamųjų mokymų, mokymuose dalyvavo 3 unikalūs asmenys.