Žmogiškieji ištekliai – verslo sėkmė

Suteikta 80 akademinių valandų vadybinių mokymų.