Pasvalio rajono savivaldybės administracijos darbuotojų (valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis) mokymo kursų organizavimas

Apmokyta 50 Pasvalio rajono savivaldybės administracijos darbuotojų. Įvykdyta 80 akademinių valandų mokymų darbuotojų motyvacijos ir lojalumo skatinimo, psichologinio atsparumo ir asmeninio potencialo didinimo, darbo su sudėtingais klientais, socialinių darbuotojų kasdienės rizikos bei kitomis temomis.