Plungės rajono savivaldybės administracijos darbuotojų ir politikų kvalifikacijos tobulinimas

Apmokyta 70 Plungės rajono savivaldybės administracijos darbuotojų ir politikų. Suteiktos 76 akademinės valandos mokymų sutarčių teisės, darbo su sudėtingais interesantais, socialinių darbuotojų kasdienės rizikos, žmogiškųjų išteklių valdymo ir kitomis temomis.