CREATE4COMPETE - kūrybiškumas SVV kompetencijoms ir konkurencingumui didinti

Apmokyta daugiau nei 40 žmonių. Atliktas projekto veiklų veiksmingumo įvertinimas, įvykdyti 16 akademinių valandų kūrybiškumo ugdymo bei 16 akademinių valandų inovacijų valdymo mokymai.