„UAB „Smiltainis ir Ko“ darbuotojų kvalifikacijos, žinių ir gebėjimų lygio didinimas, skatinant neįgaliųjų integraciją į visuomenę, darbo rinką“

Suteikta 192 akademinės valandos vadybinių mokymų, mokymuose dalyvavo 50 unikalių asmenų.