Paramos teikimas paslaugų aukštųjų ir vidutiniškai aukštų technologijų smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms Klaipėdoje

Bendras akademinių valandų skaičius: 270 (per laikotarpį 2006 m. sausis – 2008 m. kovas)
Apmokyta Klaipėdos įmonių atstovų: 450 (per laikotarpį 2006 m. sausis – 2008 m. kovas)

Keletas iš vestų mokymų temų:
Inovacijų ir verslo tobulinimo technologijos;
Kaip parengti inovatyvios įmonės strateginį planą;
Darbuotojų motyvacinės sistemos tobulinimas;
Naujų produktų kūrimas ir įvedimas į rinką;
Kaip parduoti inovatyvų produktą (idėją);
Kaip sukurti efektyviai dirbančią komandą;
Klientų aptarnavimo tobulinimas: kelias į Kliento širdį;
Neverbaliniai įgūdžiai: idėjų pristatymas ir bendravimas su darbuotojais;