Verslumo skatinimas

Apmokyta daugiau nei 400 dalyvių. Suteikta 160 akademinių valandų mokymų verslumo skatinimo temomis.