Žuvininkystės posričio modulinėms profesinio mokymo programoms skirtų mokymo priemonių rengimas ir modulinių mokymo programų išbandymas"

Apmokyta 36 dalyviai. Suteikta 24 akademinių valandų mokymų modulinio mokymo ir interaktyvių mokymo sistemų taikymo srityje.