GARANT įmonių grupės narių ir partnerių darbuotojų darbinių kompetencijų kėlimas

Apmokyta daugiau nei 450 dalyvių. Suteikta 1480 akademinių valandų mokymų vadovavimo, pardavimų, susirinkimų vedimo, LEAN bei kitomis temomis.