Įkalinimo įstaigų personalo kompetencijų stiprinimas, skiriant daugiau dėmesio įkalintų asmenų mokymui

Projekte numatyta apmokyti 2159 unikalius dalyvius ir įgyvendinti 44728 ak. val. mokymų. Pagrindinės temos projekte yra konfliktų sprendimas, bendravimo įgūdžių tobulinimas, motyvacijos stiprinimas ir įvairių darbo su nuteistaisiais metodikų taikymas.