Įmonės personalo kompetencijos kėlimas ugdant bendruosius įgūdžius

Suteikta 80 akademinių valandų vadybinių mokymų, mokymuose dalyvavo 35 unikalūs asmenys.