Jaunųjų vadovų kompetencijos tobulinimas

Suteikta 136 akademinės valandos vadybinių ir kalbų mokymų, mokymuose dalyvavo 44 unikalūs asmenys.