IKO® vidinės komunikacijos akademija

Tai tęstinė vidinės komunikacijos kompetencijų tobulinimo akademija, skirta bet kurios grandies specialistams. Ji gali būti pritaikyta:

  • Vienam padaliniui, kuriame išryškėja su komunikacija susiję iššūkiai;
  • Skirtingų padalinių, tarp kurių stringa komunikacija, atstovų grupei;
  • Visos organizacijos, siekiančios efektyvesnės komunikacijos, mastu.

Kada gali prireikti

Ši akademija bus naudinga be išimties visoms organizacijoms ir visiems darbuotojams, nes visi ras galimybių tobulėti;

Ji naudingiausia toms organizacijoms, kuriose geranoriški darbuotojais, dėdami nemažai pastangų, kad pavyktų, vis vien nepasiekia rezultatų dėl nesusikalbėjimo.

Nauda organizacijai

  • Šios akademijos dėka komunikacija organizacijoje tampa sklandesnė, padidėja motyvacija ir noras bendradarbiauti, siekiant rezultato;
  • Dalyviai atpažįsta savo rolę komunikacijos kontekste, supranta savo stiprybes bei silpnąsias puses, gauna įrankių, kaip jas tobulinti, gena prisiimti atsakomybę už komunikacijos kokybę;
  • Dalyviai išmoksta atpažinti „toksišką“ komunikaciją, kuri yra itin žalinga organizacijai, ir geba imtis veiksmų jai sustabdyti.

Turite klausimų?
Reikia patarimo?

Leadership Development program LeadOUT by Grand Partners has been tailor-made for the needs of EPAM Systems Senior Management Team with close attention to company’s strategic priorities, existing cultural DNA and individual aspirations of participants.
The program has helped me to better grasp leader’s role in a fast-growing organization, balancing the needs and expectations of various stakeholders, including clients, employees, other divisions and locations. It was engaging, fast-paced, packed with practical exercises, small group projects, group discussions, feedback sessions and in-depth personal reflections. As a trainer and facilitator, Roman Gaiduk was able to find personalized approach to each participant, challenging the status quo and seasoning the content with relevant stories and good sense of humor. I highly recommend this program even for the seasoned leaders.

Uladzimir Sukhan
„EPAM Systems“