IKO® vidinės komunikacijos akademija

Tai tęstinė vidinės komunikacijos kompetencijų tobulinimo akademija, skirta bet kurios grandies specialistams. Ji gali būti pritaikyta:

  • Vienam padaliniui, kuriame išryškėja su komunikacija susiję iššūkiai;
  • Skirtingų padalinių, tarp kurių stringa komunikacija, atstovų grupei;
  • Visos organizacijos, siekiančios efektyvesnės komunikacijos, mastu.

Kada gali prireikti

Ši akademija bus naudinga be išimties visoms organizacijoms ir visiems darbuotojams, nes visi ras galimybių tobulėti;

Ji naudingiausia toms organizacijoms, kuriose geranoriški darbuotojais, dėdami nemažai pastangų, kad pavyktų, vis vien nepasiekia rezultatų dėl nesusikalbėjimo.

Nauda organizacijai

  • Šios akademijos dėka komunikacija organizacijoje tampa sklandesnė, padidėja motyvacija ir noras bendradarbiauti, siekiant rezultato;
  • Dalyviai atpažįsta savo rolę komunikacijos kontekste, supranta savo stiprybes bei silpnąsias puses, gauna įrankių, kaip jas tobulinti, gena prisiimti atsakomybę už komunikacijos kokybę;
  • Dalyviai išmoksta atpažinti „toksišką“ komunikaciją, kuri yra itin žalinga organizacijai, ir geba imtis veiksmų jai sustabdyti.

Turite klausimų?
Reikia patarimo?

I’m really thankful to Grand Partners and Raman Gaiduk personally for comprehensive and fascinating program. They managed not only to fit extensive set of topics into just six training days but also to pick most relevant ones for Epam context. All considered areas are extremely important today for our Company to growth and success. There was enough practice to imprint theoretical knowledge and very strong team building components. I also appreciate ease of learning process and funny but relevant examples from Raman’s experience.

Maxim Malets
„EPAM Systems“