Skill Master® asmeninio efektyvumo akademija

Tai tęstinė ugdymo programa, skirta administracijos darbuotojams, įvairių sričių specialistams, siekiant padidinti jų asmeninį produktyvumą ir efektyvumą organizacijoje. Ši koncentruota programa apima pačias pagrindines bendrąsias kompetencijas, nuo kurių priklauso kolektyvo darbingumas. Programos dalyviai geriau pažįsta save ir kitus, efektyviau bendrauja, geriau valdo sudėtingas situacijas, todėl darbe tampa produktyvesni bei sėkmingesni.

Kada gali prireikti

  • Kai įmonei svarbias kompetencijas turintys specialistai sunkiai susikalba tarpusavyje, tarp jų kyla tarpasmeniniai konfliktai;
  • Kai įmonėje kyla sunkumų dėl „nesusikalbėjimo“ ar dėl to, kad „vienas kitą ne taip supratome“;
  • Kai norima investuoti į išskirtinių specialistų tobulėjimą, taip skatinant jų motyvaciją bei lojalumą.

Nauda organizacijai

  • Specialistai, turintys gerus vadybinius bei socialinius įgūdžius, ženkliai efektyviau atlieka savo tiesioginį darbą;
  • Pašalinus įtampą, didėja darbuotojų motyvacija, įsitraukimas bei lojalumas;
  • Visapusiškai kvalifikuoti darbuotojai geba įsitraukti į įvairesnes veiklas, pateikia originalesnius sprendimus, todėl kuria didesnę vertę savo organizacijai.

Atsiliepimai

Padės išvengti streso (didesnio streso) darbe. Galbūt suvaldysiu situaciją ir padėsiu kolegai nusiraminti.

Laima Kudžmienė
UAB „CIE LT Forge“

Turite klausimų?
Reikia patarimo?

Leadership Development program LeadOUT by Grand Partners has been tailor-made for the needs of EPAM Systems Senior Management Team with close attention to company’s strategic priorities, existing cultural DNA and individual aspirations of participants.
The program has helped me to better grasp leader’s role in a fast-growing organization, balancing the needs and expectations of various stakeholders, including clients, employees, other divisions and locations. It was engaging, fast-paced, packed with practical exercises, small group projects, group discussions, feedback sessions and in-depth personal reflections. As a trainer and facilitator, Roman Gaiduk was able to find personalized approach to each participant, challenging the status quo and seasoning the content with relevant stories and good sense of humor. I highly recommend this program even for the seasoned leaders.

Uladzimir Sukhan
„EPAM Systems“