Skill Master® asmeninio efektyvumo akademija

Tai tęstinė ugdymo programa, skirta administracijos darbuotojams, įvairių sričių specialistams, siekiant padidinti jų asmeninį produktyvumą ir efektyvumą organizacijoje. Ši koncentruota programa apima pačias pagrindines bendrąsias kompetencijas, nuo kurių priklauso kolektyvo darbingumas. Programos dalyviai geriau pažįsta save ir kitus, efektyviau bendrauja, geriau valdo sudėtingas situacijas, todėl darbe tampa produktyvesni bei sėkmingesni.

Kada gali prireikti

  • Kai įmonei svarbias kompetencijas turintys specialistai sunkiai susikalba tarpusavyje, tarp jų kyla tarpasmeniniai konfliktai;
  • Kai įmonėje kyla sunkumų dėl „nesusikalbėjimo“ ar dėl to, kad „vienas kitą ne taip supratome“;
  • Kai norima investuoti į išskirtinių specialistų tobulėjimą, taip skatinant jų motyvaciją bei lojalumą.

Nauda organizacijai

  • Specialistai, turintys gerus vadybinius bei socialinius įgūdžius, ženkliai efektyviau atlieka savo tiesioginį darbą;
  • Pašalinus įtampą, didėja darbuotojų motyvacija, įsitraukimas bei lojalumas;
  • Visapusiškai kvalifikuoti darbuotojai geba įsitraukti į įvairesnes veiklas, pateikia originalesnius sprendimus, todėl kuria didesnę vertę savo organizacijai.

Atsiliepimai

Padės išvengti streso (didesnio streso) darbe. Galbūt suvaldysiu situaciją ir padėsiu kolegai nusiraminti.

Laima Kudžmienė
UAB „CIE LT Forge“

Turite klausimų?
Reikia patarimo?

I’m really thankful to Grand Partners and Raman Gaiduk personally for comprehensive and fascinating program. They managed not only to fit extensive set of topics into just six training days but also to pick most relevant ones for Epam context. All considered areas are extremely important today for our Company to growth and success. There was enough practice to imprint theoretical knowledge and very strong team building components. I also appreciate ease of learning process and funny but relevant examples from Raman’s experience.

Maxim Malets
„EPAM Systems“