E sprendimai

Pasirinkite Jums aktualų e.sprendimą:

„Click&Learn" mokymosi erdvė
E mokymai „Click & Learn“

Jūsų darbuotojų kasdieniam tobulėjimui! Susisteminti mokymai e. platformoje įvairiomis temomis pateikiami video, testų, užduočių, teorinės mežiagos ir kt. formatais, tad darbuotojų ugdymas tampa greitas, patogus ir efektyvus!
Plačiau->

Blended learning
„Blended Learning“ – integruotas ugdymas

Integruotas ugdymas apjungia tam tikrus mokymo su ekspertu elementus ir e mokymų galimybes: auditoriniai mokymai su ugdymo partneriu + video mokymai ir užduotys e. mokymų platformoje „Click&Learn“ + savarankiškas dalyvių mokymasis. Taip gaunamas tobulas mišinys, orientuotas į besimokančiojo ir jo organizacijos tikslus.
Plačiau->

Grand View 360 tyrimo platforma
„Grand View 360˚“ kompetencijų vertinimas

Išsamus ir patikimas įvairių vadybinių kompetencijų vertinimas. Tyrimo metu nustatomos darbuotojo stipriosios kompetencijos bei pateikiamos rekomendacijos tobulintinų kompetencijų ugdymui.
Plačiau->

Vebinarai
Vebinarai

Pasitelkus e. įrankius, auditoriniai mokymai gali vykti ir nuotoliniu būdu. Vebinarų metu pateikiama glausta informacija su praktiškais patarimais greitai ir lengvai pasiekiama Jūsų darbuotojams įprastoje darbo vietoje, namuose ar kt. Šis sprendimas padeda sutaupyti ne tik darbuotojų laiko, bet ir organizacijos finansinių išteklių.
Plačiau->

Mokymų poreikio tyrimo platforma
Mokymų poreikio tyrimas

Tai pagrindinių vadybinių kompetencijų ugdymo poreikio tyrimas. Šio tyrimo tikslas – padėti organizacijos vadovams sistemingai, esant poreikiui pasitelkiant ir kitus atsakingus asmenis ar organizacijos darbuotojus, įvertinti ugdymo poreikį organizacijos mastu. Tyrimo metu galima įvertinti ir specialiųjų kompetencijų ugdymo poreikį.
Plačiau->

Aha moment
„AHA Moment Business“ pamokos

Tai kas rytą į mokymų dalyvių elektroninio pašto dėžutę atkeliaujančios trumpos įžvalgos, rekomendacijos ir patarimai, padedantys praktikoje taikyti tai, kas buvo aptarta ar išbandyta mokymuose. Tai itin stiprus postūmis nenutrūkstančiam savarankiškam tobulėjimui ir realiam pokyčio įgyvendinimui.
Plačiau->