Blended Learning_new Integruotas ugdymas „Blended Learning“ Prisijungti

„Blended Learning“ – integruotas ugdymas

Integruotas ugdymas arba „Blended learning“,  tai integralus mokymasis, apimantis skirtingus mokymosi būdus:

  • tiesiogiai su lektoriumi + el. erdvėje + savarankiškai (pvz., darbo vietoje)
  • ir kuriantis maksimalią vertę tiek besimokančiajam, tiek ir įmonei, nes mokymasis yra integruojamas į organizacijos procesus. Apjungiant tam tikrus mokymo su ekspertu elementus ir e mokymų galimybes, gaunamas tobulas mišinys, orientuotas į besimokančiojo ir jo organizacijos tikslus.

Integruotas ugdymas sprendžia esminę Kliento problemą - Kaip užtikrinti naudą po mokymų?

  • Ugdymas nebėra vienkartinis įvykis
  • Dalyvis intensyviai skatinamas įgytas žinias taikyti praktikoje
  • Sukuriama galimybė stebėti dalyvio įsitraukimą bei progresą
  • Didėja pokyčio tikimybė

=

Nauda/vertė/rezultatas

Integruoto ugdymo procesas:

Integruotų (ang. „Blended“) mokymų pradžioje išsiunčiami individualūs prisijungimo prie e-platformos duomenys HR, tiesioginiam vadovui ir dalyviams. E-platformoje keliama visa aktuali informacija apie artėjančius mokymus, užduotys, vadovai gali stebėti dalyvių progresą.

Kad mokymai būtų naudingi, dalyviai turi aiškiai žinoti, kokiu tikslu ten dalyvauja, ko iš jų tikimasi. Dalyvių tiesioginiai vadovai įtraukiami į integruoto ugdymo procesą, skatinami išsakyti dalyviams keliamus lūkesčius.

Mokymų dalyviai e-platformoje gauna pranešimus apie artėjančius auditorinius mokymus ir savarankiškas užduotis, kurias turi atlikti iki mokymų. Taip dalyviai skatinami išsigryninti jiems aktualius klausimus, aktyviau įsitraukti į mokymosi procesą bei atvykti į auditorinius mokymus susipažinus su mokymų turiniu.

Auditorinių mokymų metu ugdymo partneris skiria dėmesį įvairiapusiam dalyvių ugdymui – tiek teoriniu-metodiniu lygmeniu, tiek įtraukiant praktines užduotis.

Puikiai žinome, kad pokytis neįvyksta per vieną dieną. Integruotas ugdymas sukurtas taip, jog vyktų nuolatinis nenutrūkstamas mokymosi procesas. Po mokymų auditorijoje e-platformoje dalyviai gauna užduotis ir medžiagą savarankiškam mokymuisi. Už laiku atliktus namų darbus dalyviai kaupia motyvacinius ženklelius, o po mokymų gauna galutinį įvertinimą –  sertifikuotą motyvacinį ženklelį. Dalyvių įsitraukimą į mokymosi procesą ir užduočių rezultatus gali stebėti HR ir dalyvių tiesioginis vadovas.

Po mokymų skiriamas dėmesys pokalbiui su HR ir dalyvių tiesioginiu vadovu. Pokalbio metu ugdymo partneris pristato mokymosi dalyvių pasiekimus, pokytį po mokymų ir pažangą. Įvardijami įrankiai (metodai ir kompetencijos), kuriuos suteikė ugdymo partneris dalyviams mokymosi metu ir apžvelgiama, kaip sekėsi dalyviams juos taikyti praktikoje, atliekant savarankiškas užduotis.

Konkretus nuotolinis mokymas yra didesnio organizacijos tobulinimo plano dalis. Stebint dalyvių pasiekimus, planuojamas tolimesnis šių ar kitų darbuotojų ugdymas, gali paaiškėti poreikis vykdyti sisteminius pokyčius organizacijos mastu. Tai itin svarbus etapas, kad mokymai neliktų tik vienadienis įvykis!

Visos GRAND PARTNERS akademijos sukurtos „Blended Learning“ principu. Jos Klientų laikomos pačiu efektyviausiu sprendimu, siekiant realių pokyčių, ugdant vadovus ir specialistus.

Nuotolinis mokymas