Climate (1) Mikroklimato tyrimas „μClimate" Į platformą

Mikroklimato tyrimas „μClimate“

Mikroklimato tyrimas – tai kiekybinis darbuotojų nuomonės tyrimas, kurio pagrindas – organizacijos darbuotojų apklausa ir rezultatų analizė. Šio tyrimo tikslas – įvertinti, kaip konkrečios organizacijos darbuotojai jaučiasi darbe, kaip jie vertina situaciją organizacijoje, siekiant suprasti, kokius aspektus reikėtų tobulinti, kad darbuotojai galėtų demonstruoti aukštą darbo kokybę, būtų išsaugotas maksimalus darbuotojų pasitenkinimas darbu bei jų lojalumas.

Kada gali prireikti

  • Jei organizacijoje nėra tvarkos, kai darbuotojai gali sužinoti, kaip jiems sekasi atlikti savo pareigas;
  • Jei darbuotojai skundžiasi, kad nežino įmonės tikslų ir ko iš jų tikimasi;
  • Jei organizacijoje metiniai pokalbiai vyksta formaliai, o darbuotojai ir/arba vadovai nelabai mato jų naudą.

Nauda organizacijai

  • Organizacijos vadovai išsiaiškina, kaip darbuotojai jaučiasi organizacijoje;
  • Vadovybė gauna pasiūlymų iš darbuotojų, ką jiems svarbu tobulinti organizacijoje;
  • Yra galimybė palyginti, kaip mikroklimatą vertina skirtingų padalinių, skirtingo darbo stažo ar pareigybių atstovai;
  • Pristačius tyrimo rezultatus ir veiksmų planą darbuotojams, kyla darbuotojų įsitraukimas, nes jie jaučia, kad vadovams rūpi jų nuomonė ir kad į ją atsižvelgiama.