Mokymu poreikis Mokymų poreikio tyrimas Į platformą

Mokymų poreikio tyrimas

Tai pagrindinių vadybinių kompetencijų ugdymo poreikio tyrimas. Šio tyrimo tikslas – padėti organizacijos vadovams sistemingai, esant poreikiui pasitelkiant ir kitus atsakingus asmenis ar organizacijos darbuotojus įvertinti ugdymo poreikį organizacijos mastu. Tyrimo metu galima įvertinti ir specialiųjų kompetencijų ugdymo poreikį.

 

Tyrimo metodika paremta susisteminta organizacijos vadovų (gali būti ir darbuotojų) ekspertine nuomone apie organizacijos skirtingų lygių darbuotojų ugdymo poreikį. Praktiškai įvardintos mokymų sritys lengvai suvokiamos, jų aktualumas darbe intuityviai ir greitai įvertinamas. Anoniminės apklausos būdu renkamų duomenų statistinė analizė pateikia greitus ir patikimus rezultatus, leidžiančius formuoti organizacijos vadovų ir darbuotojų ugdymo programas.

Mokymų poreikio tyrimas visiškai NEMOKAMAS!