Produktai

Pasirinkite Jums aktualų produktą ar produktų grupę:

Programos rezultatas - specialistai, pasiruošę imtis vadovo pareigų
Programa, skirta stipriausių specialistų motyvavimui ir išlaikymui įmonėje
Paruošti ir išbandyti ar unikalūs, pagal Jūsų poreikius paruošti, scenarijai
Ugdomieji renginiai pagal organizacijos poreikius nuo 20 iki 1000 dalyvių
Ugdomasis-konsultacinis projektas efektyviam metinės veiklos vertinimui
Vidinių fasilitatorių kompetencijų tobulinimo programa
Pradedančiųjų ar pažengusių vidinių trenerių ugdymo programa
Specializuota ir sertifikuota programa, kaip mokyti darbuotojus darbo vietoje
Metodika vadovams, padedanti iš esmės šalinti problemas, o ne gesinti gaisrus
Išsamus ir patikimas 19 pagrindinių vadovo kompetencijų vertinimas
Pasaulyje pripažinta metodika, nustatanti žmogaus potencialą būti lyderiu
Trumpas, paprastas ir informatyvus darbuotojų įsitraukimo vertinimas
Komandos „sveikatos“ ir darbo efektyvumo vertinimas
Darbuotojų savijautos darbe ir pasitenkinimo darbu vertinimas
Nemokamas pagrindinių vadybinių kompetencijų ugdymo poreikio tyrimas
Svarbiausių žinių tęstinumo organizacijoje užtikrinimas
Maksimalų darbuotojų rezultatyvumą skatinantis įrankis
Naudingas įrankis, padedantis atrasti, ugdyti ir išlaikyti vadovus organizacijoje
Vadovų darbo efektyvumo didinimo individualios sesijos
Bendradarbiavimo skatinimo sistema maksimaliems komandos rezultatams
Pagal organizacijos poreikius paruoštas vidinis vadovų ugdymo įrankis
Puiki pagalbinė priemonė, padedanti priimti sprendimus
Konstruktyvus aktualaus klausimo ar tobulinimo krypčių gryninimas
Unikali konstruktyvių pokyčių ir bendradarbiavimo skatinimo metodika
Visų organizacijos darbuotojų pajėgumų nukreipimas bendram tikslui
Patikima metodologija, idėjas paverčianti rezultatais
Sistema, paverčianti vertybes kasdieniu elgesiu
Efektyvesnis darbų planavimas ir įgyvendinimas organizacijos mastu