Vadovo kompetencijų tyrimas GRAND VIEW 360

GRAND VIEW 360° – išsamus ir patikimas vadovo kompetencijų vertinimas. Tyrimo tikslas – nustatyti vadovo stipriąsias kompetencijas bei pateikti rekomendacijų dėl tobulintinų vadovavimo kompetencijų.

GRAND VIEW  360° sukurtas remiantis pirmaujančiuose pasaulyje verslo universitetuose sukurtomis metodikomis. Skirtingai nei kitos metodikos, šis tyrimas apima VISAS pagrindines vadovo kompetencijas. Siekiant objektyvaus vertinimo, apklausoje dalyvauja visi su vadovu tiesiogiai dirbantys asmenys – jo pavaldiniai, jo kolegos ir tiesioginis vadovas, jei toks yra. Pats asmuo taip pat vertina savo kompetencijas. Tyrimo rezultatai parodo, kiek vadovo savęs vertinimas sutampa su jo bendradarbių vertinimais, kaip vadovo kompetencijas vertina skirtingos jo bendradarbių grupės.
Tyrimą rekomenduojama atlikti periodiškai. Taip objektyviai įvertinamas vadovo progresas, numatomi tolimesni tobulinimosi veiksmai.