iLEARN® mokymų poreikio tyrimas

Tai pagrindinių vadybinių kompetencijų ugdymo poreikio tyrimas. Šio tyrimo tikslas – padėti organizacijos vadovams sistemingai, esant poreikiui pasitelkiant ir kitus atsakingus asmenis ar organizacijos darbuotojus, įvertinti ugdymo poreikį organizacijos mastu. Tyrimo metu galima įvertinti ir specialiųjų kompetencijų ugdymo poreikį.

Tinkama tyrimo metodika ar jų derinys parenkamas priklausomai nuo tyrimui keliamų tikslų. Galime pasiūlyti tiek nemokamus tyrimus, tiek ir kompleksinius giluminius specialistų vertinimus.

Kada gali prireikti

  • Norima identifikuoti organizacijos vadovų stipriąsias puses bei tobulintinas kompetencijas;
  • Planuojama kryptingai investuoti į vadovų ugdymą;
  • Siekiama užtikrinti vienodą vadovų kompetencijų lygį.

Nauda organizacijai

  • Greitai ir kokybiškai nustatomas atskirų darbuotojų grupių mokymų poreikis;
  • Personalo mokymai suderinami su organizacijos strateginiais tikslais bei veiklos specifika;
  • Remiantis tyrimo išvadomis, kryptingai planuojami strategiškai svarbiausi mokymai;
  • Mokymų poreikio ataskaitą galima panaudoti teikiant paraišką struktūrinių fondų finansavimui mokymams pagal priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ gauti.

Turite klausimų?
Reikia patarimo?

I’m really thankful to Grand Partners and Raman Gaiduk personally for comprehensive and fascinating program. They managed not only to fit extensive set of topics into just six training days but also to pick most relevant ones for Epam context. All considered areas are extremely important today for our Company to growth and success. There was enough practice to imprint theoretical knowledge and very strong team building components. I also appreciate ease of learning process and funny but relevant examples from Raman’s experience.

Maxim Malets
„EPAM Systems“