iLEARN® mokymų poreikio tyrimas

Tai pagrindinių vadybinių kompetencijų ugdymo poreikio tyrimas. Šio tyrimo tikslas – padėti organizacijos vadovams sistemingai, esant poreikiui pasitelkiant ir kitus atsakingus asmenis ar organizacijos darbuotojus, įvertinti ugdymo poreikį organizacijos mastu. Tyrimo metu galima įvertinti ir specialiųjų kompetencijų ugdymo poreikį.

Tinkama tyrimo metodika ar jų derinys parenkamas priklausomai nuo tyrimui keliamų tikslų. Galime pasiūlyti tiek nemokamus tyrimus, tiek ir kompleksinius giluminius specialistų vertinimus.

Kada gali prireikti

  • Norima identifikuoti organizacijos vadovų stipriąsias puses bei tobulintinas kompetencijas;
  • Planuojama kryptingai investuoti į vadovų ugdymą;
  • Siekiama užtikrinti vienodą vadovų kompetencijų lygį.

Nauda organizacijai

  • Greitai ir kokybiškai nustatomas atskirų darbuotojų grupių mokymų poreikis;
  • Personalo mokymai suderinami su organizacijos strateginiais tikslais bei veiklos specifika;
  • Remiantis tyrimo išvadomis, kryptingai planuojami strategiškai svarbiausi mokymai;
  • Mokymų poreikio ataskaitą galima panaudoti teikiant paraišką struktūrinių fondų finansavimui mokymams pagal priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ gauti.

Turite klausimų?
Reikia patarimo?

Norėjau labai pasidžiaugti įvykusiais mokymais, kuriuos vedė Lina Preikšienė. Jūsų rekomendacija puiki. Sužavėjo profesionalumas, patirtis ir ypatingas lankstumas, prisiderinant prie mūsų poreikių.

Rasa Trybienė
UAB „Garant“