TARGET® tikslų įgyvendinimo sistemos diegimas

„Target“ – tai gana greitai perprantama ir įvaldoma sistema, padedanti užtikrinti kasdienę organizacijos strateginių tikslų kontrolę. O juk žinant, ką reikia padaryti ir ko trūksta, kad tai būtų padaryta, nesunku susiimti ir tinkamai užbaigti pradėtą darbą.

Kada gali prireikti

  • Norima užtikrinti visų darbuotojų metinių tikslų vykdymą;
  • Visų grandžių vadovai privalo išskaidyti organizacijos tikslus darbuotojams ir užtikrinti kasdienį jų vykdymą;
  • Darbuotojai privalo planuoti savo kasdienę veiklą ir asmeninius tikslus taip, kad įgyvendintų visos organizacijos metinius planus;
  • Norima funkcinių padalinių atskaitomybės ir bendradarbiavimo, siekiant organizacijos veiklos rezultatų.

Nauda organizacijai

  • Akcininkai ir valdyba kontroliuoja veiklos vykdymo kryptis;
  • Skatinama funkcinių padalinių atskaitomybė ir bendradarbiavimas siekiant įmonės tikslų;
  • Vidurinės grandies vadovai geba kontroliuoti kasdienių tikslų vykdymą;
  • Galimas objektyvus darbuotojų metinių veiklos rezultatų įvertinimas. Šį vertinimą galima susieti su tokiomis personalo valdymo sistemomis, kaip atlyginimų vertinimas, karjeros planavimas ir talentų valdymas.

Turite klausimų?
Reikia patarimo?

I’m really thankful to Grand Partners and Raman Gaiduk personally for comprehensive and fascinating program. They managed not only to fit extensive set of topics into just six training days but also to pick most relevant ones for Epam context. All considered areas are extremely important today for our Company to growth and success. There was enough practice to imprint theoretical knowledge and very strong team building components. I also appreciate ease of learning process and funny but relevant examples from Raman’s experience.

Maxim Malets
„EPAM Systems“