TARGET® tikslų įgyvendinimo sistemos diegimas

„Target“ – tai gana greitai perprantama ir įvaldoma sistema, padedanti užtikrinti kasdienę organizacijos strateginių tikslų kontrolę. O juk žinant, ką reikia padaryti ir ko trūksta, kad tai būtų padaryta, nesunku susiimti ir tinkamai užbaigti pradėtą darbą.

Kada gali prireikti

  • Norima užtikrinti visų darbuotojų metinių tikslų vykdymą;
  • Visų grandžių vadovai privalo išskaidyti organizacijos tikslus darbuotojams ir užtikrinti kasdienį jų vykdymą;
  • Darbuotojai privalo planuoti savo kasdienę veiklą ir asmeninius tikslus taip, kad įgyvendintų visos organizacijos metinius planus;
  • Norima funkcinių padalinių atskaitomybės ir bendradarbiavimo, siekiant organizacijos veiklos rezultatų.

Nauda organizacijai

  • Akcininkai ir valdyba kontroliuoja veiklos vykdymo kryptis;
  • Skatinama funkcinių padalinių atskaitomybė ir bendradarbiavimas siekiant įmonės tikslų;
  • Vidurinės grandies vadovai geba kontroliuoti kasdienių tikslų vykdymą;
  • Galimas objektyvus darbuotojų metinių veiklos rezultatų įvertinimas. Šį vertinimą galima susieti su tokiomis personalo valdymo sistemomis, kaip atlyginimų vertinimas, karjeros planavimas ir talentų valdymas.

Turite klausimų?
Reikia patarimo?

Džiaugiuosi tokiais mokymais, galima drąsiai reikšti savo nuomonę, buvo atsakyta ir paaiškinta, kaip elgtis skirtingose situacijose.

Inga Žlibinaitė
UAB „Palink“